Hakkında

Türkiye Kültür Varlıkları Haritası, Hrant Dink Vakfı’nın yürüttüğü kültürel miras envanteri projesinin bir ürünü. Bu harita, Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi toplumlarının kültürel mirasını belgeleyerek Anadolu’da çeşitli halkların meydana getirdiği çokkültürlülüğün ve çokkatmanlılığın görünürlüğünü sağlıyor. Basılı birincil ve ikincil kaynakların yanısıra çeşitli arşivlerden de derlenen kilise, okul, manastır, mezarlık, sinagog, hastane gibi kamusal yapılara dair temel bilgiler bu çevirimiçi harita üzerinden paylaşıldı. Türkiye Kültür Varlıkları Haritası devam eden bir çalışma; her şeyden önce kullanıcıların katkısı ve geri bildirimi ile zenginleşecek ve yaşayacak.

Koordinatörler

Araştırmacılar

Asistanlar

Arayüz

Danışmanlar

Saha Çalışması