Kılavuz

Haritada işaretli yapılara, illere veya haritanın sol üst köşesinde yer alan çerçevedeki “arama” butonuna tıklanarak ulaşılır. Haritada iller, içinde barındırdıkları işaretli yapı yoğunluğuna göre renklendirilerek tanımlanmışlardır. İmleç, bu yoğunluk haritası üzerinde hareket ettirilerek farklı illerdeki işaretli yapı sayısı görülebilir. İllere tıklandığında, üzerine tıklanan ilde işaretli yapıların tümü, bölgesel dağılımlarına göre kümelenerek görüntülenir. Her bir daire, bir kümeyi, dairenin içinde yazılı olan rakam ise kümenin barındırdığı yapı sayısını temsil eder. Bu kümelere tıklanarak coğrafi verinin görüntülendiği ölçek değiştirilir ve tekil yapılara dair daha detaylı bilgilere erişmek mümkün olur.

Haritanın sol üst köşesindeki çerçevede bulunan, üzerinde “arama” yazan butona tıklandığında ise, çerçeve genişleyerek, yapıları belirli kıstaslara göre aramaya olanak veren alt başlıklar sunar. Çerçevenin en üstünde yapı veya yer (ilçe, köy, mahalle) adıyla arama yapmak için bir satır yer alır. Bu satırın altında yer, etnik ve dini topluluk, ya da kullanım sınıflandırmalarına göre aramayı sınırlandıran, yukarıdan aşağıya doğru sırayla “il,” “ilçe,” (eski ve yeni adlarıyla) “köy/mahalle,” “etnik topluluk,” (yalnızca “Ermeni” etnik topluluğu seçildiğine etkin hale gelen) “mezhep,” “kullanım” ve “güncel kullanım” filtreleri vardır. Her biri için birden fazla seçim yapılabilen filtreler ile ilk satıra girilecek ad aynı anda seçilerek, birleşik kıstaslarla daha karmaşık aramalar yapmak da mümkündür. Arama sonuçları, filtrelerin altında yer alan “tescilli” kutusu işaretlendiğinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları tarafından kültürel miras olarak tescillenmiş yapılarla, “görsel var” başlıklı kutu işaretlendiğinde ise fotoğraflarına erişilebilen yapılarla sınırlı kalır.

İstenen kıstaslar belirlendikten sonra çerçevenin sağ alt köşesinde yer alan “arama yap” butonuna tıklanarak, yapılar harita üzerinde görüntülenir. Seçili kıstaslara uyan toplam yapı sayısı haritanın sağ üst köşesinde yazar. Arama tamamlandıktan sonra kıstaslara ekleme yapılarak, arama daraltılabilir. Arama kıstaslarında yeni bir kıstas eklemek dışında bir değişiklik yapılmak istendiğinde, aramayı baştan yapmak gerekir; bunun için öncelikle son aramanın kıstaslarını ortadan kaldıran “temizle” butonuna tıklanmalıdır. İllerin yoğunluk derecelerine göre renklendirilerek tanımlandığı haritaya geri dönmek için ise, haritanın sol üst köşesindeki çerçevede bulunan, üzerinde “yoğunluk haritası” yazan butona tıklanmalıdır.

Arama sonuçları harita üzerinde, coğrafi yoğunluklarına göre kümeler ya da yapıların kullanımlarını ve ait oldukları etnik topluluğu belirten simgelerle gösterilir. Kümelere tıklanarak yapıların tekil simgelerle temsil edildiği ayrıntı seviyesine ulaşmak mümkün olur. Bir simgeye tıklandığında açılan bilgi kutucuğu, (eğer varsa) yapının bir fotoğrafı ile, (eğer biliniyorsa) yapının ismini, işlevini, ait olduğu etnik grubu, (eğer varsa) kültürel miras olarak tescil edildiği numarayı ve tarihi içerir. Kutucuğun sağ alt köşesinde bulunan “daha fazla bilgi” bağlantısı, kullanıcıyı, yapının yaklaşık konumu, (eğer varsa) tarihsel bilgileri ve bu bilgilerin kaynaklarının yanısıra, yapının (eğer varsa) daha fazla fotoğrafını içeren yeni bir sekmeye yönlendirir; arama kıstasları ise harita sayfasında korunur. Aynı anda birden fazla ayrıntılı bilgi içeren sekme açılarak, farklı yapıların bilgilerini karşılaştırmak mümkün olur.

Kullanıcılar haritadaki bilgilere dair değişiklik ve / veya ekleme önerilerini, haritanın sağındaki listede, “katkıda bulun” başlığı altında bulunan “yeni bir yapı öner” bağlantısına tıklandığında, ya da yapıların ayrıntı sekmelerinde bulunan “bilgi düzenleme” butonuna tıklandığında açılan formu doldurarak yapabilirler. Ellerindeki fotoğraf, kartpostal, çizim gibi görsel malzemeyi paylaşmak isteyen kullanıcılar ise, yine tekil yapilarin ayrıntı sekmelerinde yer alan “görsel ekleme” butonunu veya doğrudan harita üzerinde açılan bilgi kutucuğunda, veri tabanında fotoğrafı bulunmayan yapılar için çıkan “görsel mevcut değil” ibaresinin hemen altındaki “eklemek için tıklayın” bağlantısını kullanabilirler.

Haritaya geri dönmek için buraya, öneriler sayfasına gitmek için ise buraya tıklayabilirsiniz.

Sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.