Saha Metodları

Basılı kaynaklardan ve arşivlerden toplanan bilgiler saha araştırması esas alınarak güncellenir ve değerlendirilir.

Araştırma ekibi yerelde temas kurdukları kurum ve kişiler aracılığıyla günlük rotalarını çizerek, envanterde yer alan yapıların bulunduğu köyleri ve mahalleleri ziyaret eder. Yapının kendi, kalıntıları ya da tamamen yok olmadan önceki yeri bulunduğunda, coğrafi koordinatları GPS (Küresel Konumlama Sistemi) cihazı ya da böylesi bir konumlamayı yapabilen bir akıllı telefon kullanılarak kaydedilir. Yerleri tespit edilen yapılar fotoğraflanır: Yapının fotoğrafları belli bir protokole bağlı kalınarak çekilir. Bu protokol, yapının genel görüntüsünü, komşu yapılarla ve etrafı ile olan ilişkisini gösterir kareleri içerir. Detay seviyesinde ise yazı, bezeme, kitabe, tarih ve benzeri belge değeri olan farklı elemanlar fotoğraflanır. Bunun yanısıra ulaşıma, güncel kullanımlarına ve fiziki ve sosyal durumlarına dair gözlemler not edilir. Eğer biliniyorsa yapının mülkiyetine dair bilgiler toplanır.

Saha araştırmasının ilerleyen evrelerinde araştırmacılar zaman çizelgelerini ve rotalarını mümkün olduğunca fazla sayıda bölge ve yapıyı ziyaret edecek şekilde yeniden düzenlerler. Araştırma, yapıldığı yerdeki kurum ve kişilerle yapılan işbirliği sonucu belirlenen yapıların ziyareti tamamlandıktan sonra, envanterde yer alan diğer yapıların yerinde gözlemlenmesine odaklanır. Yerel rehberler ve kaynaklarca yeterince tanınmayan bu diğer yapılara ulaşıldıkça, bu yapıların bulunduğu yerdeki halk ile görüşmeler yapılarak, yeni rotalar belirlenir; envanterde bulunmayan bir yapıya dair bilgi edinildiğinde, envantere yeni bir giriş yapılır.